[Makale-Baslik]

Zina Sebebiyle Boşanma Davası


Boşanma, eşlerden boşanma isteminde bulunabilecek bir hakka sahip olanın aile mahkemesinde dava açması üzerine evlilik bağının hakim tarafından sona ermesidir.

Eşler boşanma davası açabilmek için öncelikle kusur ilkesi dikkate alınacaktır. Boşanma davası açan eşin, davalı eşin kusurlu olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Akıl hastalığı nedeniyle açılan boşanma davalarında ise kusurluluk ilkesi dikkate alınmayacaktır.

Boşanma davasının Türk Medeni Kanununda genel ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmıştır. Genel boşanma nedeni, evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Özel boşanma nedenleri ise zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, akıl hastalığı ve suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme olarak belirlenmiştir. Boşanma davasının nedenlerini buradaki makalemizden okuyabilirsiniz.

Zina evli kadın veya erkeğin karşı cinsten birisi ile cinsel ilişki yoluyla birleşmesidir. Özel boşanma nedeni olarak tanımlanan zina sebebiyle boşanma davası toplumda aldatma olarak ifade edilmektedir. Aldatma kelimesi ile cinsellik kastediliyor ise uygulamada ve Yargıtay’ın jargonunda cinsel sadakatsizlik kelimesi kullanılmaktadır.

Hangi Davranışlar Zina Olarak Tanımlanmaktadır

Cinsel ilişki boyutuna ulaşan davranışlar zinaya örnek olmaktadır. Burada önem arz eden husus ise cinsel ilişki boyutunda olmayan veya ulaşmayan davranışları zina nedeni olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, evli olan eşin karşı cins ile mesajlaşması, el ele gezmesi, telefon ile görüşmesi vb davranışlar güven sarsıcı davranış olarak tanımlayabiliriz.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açabilmenin Şartları

Eşin zina nedeniyle boşanma davası açabilmesi için öncelikle tarafların kanuna uygun şekilde evlenmesi gerekmektedir. Evlilik akdinin kurucu unsurlarının gerçekleşmemesi durumunda tarafların evliliğin geçerli olmayacağından dava açamazlar. Örneğin, eşlerden birinin evlenmeden önce zina yaptığını öğrenen eş evlendikten sonra zina sebebine dayanarak boşanma davası açamayacaktır.

Zina sebebiyle boşanma davası açabilmek için eşlerden birinin karşı cins ile cinsel ilişkiye girmiş olması gerekir. Bu durumda dikkat edilmesi gerekilen durum ise cinsel ilişkinin yaşanmasında eşin kusurlu olmama durumudur. Şöyle ki, cinsel istismara maruz kalan, uyuşturucu veya ilacı zorla habersiz verilmesi suretiyle oluşan cinsel ilişki, sara nöbeti gibi şuur dışı halinde yapılan cinsel ilişki hallerinde eşin yaşanılan cinsel ilişkide kusuru olmamasından dolayı bu durumlarda zina sebebiyle boşanma davası açılamayacak olmasıdır.

Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için kanunda süre yönünden sınırlama getirilmiştir. Dava açmaya hakkı olan eşin zina durumunu öğrenmesi anından itibaren 6 ay içerisinde boşanma davasını açmak zorundadır. Zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesi halinde ise zina sebebiyle dava açılamayacaktır. Ayrıca zinayı öğrenen eşin, diğer eşi affetmesinden sonra yine dava açılamayacaktır.

Eşlerden birinin açmış olduğu zina sebebiyle boşanma davasında, zina durumu ispatlanırsa hakimin takdir yetkisi söz konusu olamayacaktır. Yani bu durumda hakim, ayrılık kararı veremez ve yargılama sırasında eşlerin barışma ihtimali gibi incelemeler yapamaz.

Zina Eylemi Nasıl İspat Edilir

Zina eylemi gizlice yapıldığından bu durumun ispatı davayı açan eş için zor olacaktır. Açılacak davada zinanın varlığının kabulü için cinsel ilişki koşulunun tam olarak ispatı aranmaz. Zina eylemi, çoğunlukla gizli ortamlarda gerçekleştirileceğinden, davada dayanılan maddi vakıalar, yaşanılan hadiseler ve söz konusu delillere göre belli başlı karinelerden yola çıkılması gerekmektedir.

Zinaya karine olarak birtakım örnekler vermek gerekir ise; uzun süre eşi hapiste olan kadının hamile kalması, cinsel ilişkiyi açıklayan mektuplar, fotoğraflar ve eşlerden birinin karşı cins ile aynı evde yaşaması vb durumları gösterebiliriz.

Son olarak zina sebebiyle boşanma davası açan eşin, davalı eşin zina eylemini ispat etmesi durumunda açılacak dava ile manevi tazminat isteme hakkına sahip olacaktır.

Ceza Hukukundan kaynaklı hususlarla ilgili olarak avukatlık hizmetlerimiz bakımından bilgi almak için iletişim kısmında yer alan bilgilerden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir önceki yazımızda nitelikli adam yaralama konusunda ayrıltılı değerlendirmemizi inceleyebilirsiniz.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?