SAĞLIK & TIP HUKUKU

17.10.2023

Tıp hukuku, sağlık hukukunun bir alt dalı olarak, tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personellerinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu, hasta hakları, ilaç hukuku, medikal hukuk gibi konuları ele alan hukuk dalıdır.

Ülkemizde özellikle hekimlerin tıp hukukuna ilgisinin arttığı, tıp hukukuna ilişkin konuların basında sıkça yer aldığı, bilhassa hekim hatalarının basında ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu husus basit bir gözlemden öte, bilimsel verilerle de desteklenmektedir.

Nitekim Adli Tıp Kurumu birinci ve ikinci ihtisas kurallarına tıbbi uygulama hataları iddiasıyla gönderilen olgu sayısında son yıllarda artış görüldüğü belirtilmektedir.

Ofisimiz gerek sağlık personelleri gerekse hastalar için hukuki hizmet vermekte olup sağlık hukuku alanında açılacak tazminat davaları ve tıbbi müdahaleler sonucunda oluşabilecek ceza yargılamaları konusunda hizmet vermektedir.

BİR SORUNUZ MU VAR?