MİRAS HUKUKU

17.10.2023

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. 4721 s. Türk Medeni Kanunu üçüncü kitabında ‘’miras hukuku’’ 495-682 maddelerde düzenlenmiştir. Kişinin ölümüyle geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikali/paylaşımı vs. ilişkin uyuşmazlığın çeşitli davalara konu olduğu tartışmasızdır.

Miras hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Miras avukatı İstanbul Bakırköy olarak Miras Hukuku bağlamında büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

  1. Vasiyetname hazırlanması,
  2. Vasiyetnameye itiraz,
  3. Miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması ve mirasçılara hususi danışmanlık hizmetinin sunulması,
  4. Mirastan mal kaçırma davası (muris muvazaası),
  5. Mirasta tenkis(indirim) ve denkleştirme (iade) davaları,
  6. Reddi miras (mirasın reddi) davası,
  7. Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları.
BİR SORUNUZ MU VAR?