BİLİŞİM HUKUKU

17.10.2023

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerek internet üzerinden ticari işlemler gerekse ceza davalarına konu olacak eylemler günümüzle sıklıkla artmaktadır. Bu nedenle bilişim hukuku hem hukuk davalarına hem de ceza yargılamalarına konu olacak eylemleri kendi bünyesinde barındırmaktadır.

Hukuk davaları açısından bilişim hukukuna, tüketiciler ile e-ticaret firmalarının arasında yaşanan uyuşmazlıkları örnek gösterebiliriz. Bununla birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da gerek sözleşmenin kurulmasından önce tüketicilerin bilgilendirilme yükümlülüğünün zorunlu olması, mesafeli sözleşmelerle ilgili düzenlemeler, Hizmet Sağlayıcılığı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılığının bilgi verme yükümlülüğü, tüketicinin internet üzerinden almış olduğu ürünün ayıplı olması ve benzeri birçok husus, bilişim hukukunun hukuk davalarına konu olabilecektir.

Bilişim hukukunun gün geçtikçe hacminin büyümesinin sonucu olarak özellikle internet üzerinden hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı firmaların da yükümlülükleri artmıştır. Bunlara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu ve benzeri mevzuatları örnek olarak gösterebiliriz.

Hukuk büromuz Bilişim Hukuku içerisinde hizmet sağlayan şirketlere danışmanlık hizmeti vermekte olup yine tüketicilere de hukuki yardımda bulunmaktadır.

Bilişim Suçları

Bilişim suçları, internet üzerinden kullanıcıların yapmış oldukları bazı eylemlerin suça konu olması nedeniyle gündeme gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak Ceza Kanunumuzda, bilişim vasıtasıyla suça konu olan eylemler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

İnternet kullanıcılarının her geçen gün artması, bilişim suçlarına konu olan ceza yargılamalarının sayısını da haliyle arttırmıştır. Örneğin, sosyal medya hesaplarından yapılan hakaret, tehdit ve benzeri eylemlerini kapsayan paylaşımlar şikayet üzerine ceza davalarına konu olabilecek ve bu kullanıcıların yargılanmasına neden olacaktır.

Türk Ceza Kanununda, Bilişim Alanında Suçlar başlığıyla bazı suça konu olan eylemler tanımlanmıştır. Bunlar;

  1. Bilişim Sistemine Girme,
  2. Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme,
  3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması,suçlarıdır.

Bahsedilen bu suçlara konu olan eylemler dışında bazı eylemlerin bilişim yani internet aracılığıyla işlenmesi halinde Kanunumuzda, sanıklar hakkında verilecek ceza miktarlarının, arttırılmasına yönelik düzenlemeler de yapılmıştır. Örneğin, özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçun görüntü veya ses kaydının yapılarak özel hayatın ihlal edilmesi halinde verilecek ceza miktarı 1 kat arttırılacaktır.

İnternet Üzerinden Erişim ve Yayın Kaldırılması

Bilişim Suçlarına konu olan diğer bir Kanunumuz ise 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundur. İnternet ortamında şahısların kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlar veya videolar, hakaretler, şahıslar veya markalar hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan itibar zedeleyici içerikler ve benzeri eylemler için erişimlerin engellenmesi yine bilişim suçuna konu olabilecektir.

Bahsettiğimiz bu durumların dışında internet ortamında yapılan ve içeriği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda yer alan aşağıdaki suçları oluşturan yayınlarla ilgili olarak da erişimin engellenmesine karar verilecektir. Bu suçlar;

  1. İntihara Yönlendirme,
  2. Çocukların Cinsel İstismarı,
  3. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma,
  4. Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini,
  5. Müstehcenlik,
  6. Fuhuş,
  7. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

şeklinde olup, bu suçlar hakkında da erişim engelleme kararı verilebilecektir.

İnternet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla ilgili olarak ofisimiz çalışmalar yapmakta olup, müvekkillerimizin talebi halinde internet üzerinden içerik kaldırma veya erişimin engellenmesi kararı için çalışmalar yapmaktayız.

BİR SORUNUZ MU VAR?