İCRA VE İFLAS HUKUKU

17.10.2023

İcra ve İflas Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

  1. İlamlı icra takibi yoluyla alacakların tahsili,
  2. ilamsız icra takibi yoluyla alacakların tahsili,
  3. İhtiyati haciz yoluyla yapılacak takipler,
  4. İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları,
  5. İstirdat davalarının takibi,
  6. İstihkak davalarının takibi
  7. Menfi tespit davalarının takibi,
  8. Kiralanan taşınmazın icra takibi ve tahliye davası yoluyla tahliyesi,
  9. İhalenin feshi davalarının takibi.
BİR SORUNUZ MU VAR?