İŞ HUKUKU

17.10.2023

Ofisimizde, işveren ile işçi arasında ortaya çıkan bütün hukuki ihtilaflar açısından gerek dava öncesi gerekse dava aşamasıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde iş davaları sayısının fazlaca olmasının sebeplerinden bir kaçı, gerek işverenin ilgili mevzuata aykırı davranması gerekse iş akdinin sona erme sürecinde tarafların uzlaşamamasıdır.

Müvekkillerimize, iş akdinin devamı sırasında sahip oldukları hakların bilgilendirilmesi yapılmakta olup, iş akdinin sona ermesinden sonra iş mahkemelerinde gerekli davaların açılması yönünde hizmet vermekteyiz. İşveren firmalar açısından ise ofisimiz, işveren ile işçi arasında doğabilecek hukuki başvurular için önleyici hukuk hizmeti vermekte olup açılan davalar açısından da işveren vekili sıfatıyla davaları takip hizmeti vermektedir.

  1. İşverenlerin, İş Hukuku veya Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklı uymakla zorunlu olduğu ve sorumlulukları dâhilinde kalan konularda meydana gelen uyuşmazlık ve sorunlarda hukuki danışmanlık hizmeti,
  2. İşçi-İşveren arasında İş Hukuku’ndan kaynaklanan işçilik alacaklarına ilişkin davalar,
  3. İşçi-İşveren arasında iş akdinin feshinden kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacakları gibi konularda oluşan uyuşmazlıklara ilişkin davaların anlaşma veya dava yolu ile çözülmesi,
  4. İşçi-işveren arasında iş kazası neticesinde ortaya çıkan tazminata ilişkin uyuşmazlıklarda lehe ya da aleyhe olarak müvekkillere avukatlık hizmetinin sunulması.
BİR SORUNUZ MU VAR?