[Makale-Baslik]

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları


Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında ülke sınırlarını aşan insanlığa karşı yönelmiş bir tehlike söz konusudur. Uygulamada oldukça yoğun olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sırasıyla, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu olmak üzere birçok suç tipi düzenlenmiştir.

Kanunun 188. Maddesinde düzenlenen bu suç türünde, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Bu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satan, satışa arz edeni başkalarına veren, depolayan, sevk eden ve bulunduran kişiler hakkında ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Örnek vermek gerekirse, bir kişiye ‘’hediye etmek’’ amacıyla bile uyuşturucu madde veren kişi bu suçtan cezalandırılacaktır. Bu duruma ek olarak, uyuşturucu maddenin verildiği veya satıldığı kişinin çocuk olması halinde cezayı ağırlaştırıcı nitelikli hal olarak düzenlemiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması halinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı belirtilmiştir. Yani uyuşturucu maddeyi kanuna aykırı şekilde satan kişi hakkında alt sınırdan olmak kaydı ile 10 yıl hapis cezası verilecek ise, bu maddenin örneğin morfin olması halinde verilecek ceza 10 yıldan 15 yıla çıkacaktır.

Yine uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına ilişkin olarak, üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçetelere bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da bu suç tipi uygulanacağı öngörülmüştür. Bu durumda ceza adaletinin sağlanması amacıyla verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecektir. Bu duruma, toplumda kırmızı reçeteli olarak adlandırılan ilaçları örnek verebiliriz.

Son olarak ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi doğurmayan fakat bu maddelerin üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeleri ülkeye imal eden, ithal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi hakkında, 8 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı kanunda yer verilmiştir.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?