[Makale-Baslik]

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Nelerdir


Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, gerek mağdurun gerekse icra edilmiş eylemin durumuna göre TCK’ nın 102, 103, 104 ve 105. maddelerinde düzenlenmiştir. Yasa Koyucu, yapmış olduğu düzenlemelerde her ne kadar sanık hakkında uygulanacak cezalarda yeterli düzeyde ceza oranı belirlemeye çalışmış olsa da, bu suç tiplerinde Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar neticesinde ceza oranlarında sıklıkla değişikliğe gidilmektedir.Bu durumun en önemli nedeni ise, mahkemelerin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda kamunun tatmin olmamasıdır.

Mevzuatımızda cinsel suçlar sırasıyla; saldırı, istismar, reşit olmayanla ilişki ve taciz olarak ayrılmaktadır. Bu suçları kısaca tanımlamak gerekirse;

Cinsel Saldırı Suçu (TCK. md.102), Kanunumuz cinsel saldırı suçunda, ‘’cinsel davranışlarda bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek’’ olarak tanımlamış ve bu suç türü hakkında sarkıntılık halinde verilecek ceza da ayrıntıya gitmiştir.Yapılan düzenlemeler neticesinde, bu suçun cezası olarak 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Ayrıca, kanun koyucu cinsel saldırı suçunu şikayete tabi olduğunu belirtmiştir. 102. Maddenin devamında ise, suçun diğer halleri ile verilecek cezanın artırım nedenlerini belirtmiştir. Kısacası, bu suç tipinden anlaşılması gereken husus, kişinin cinsel özgürlüğünün ihlali nedeniyle, doğrudan kendisine yönelik bir suç olduğu durumudur.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu (TCK. md.103), Cinsel saldırı suçunda tanımlanan eylemlerde, mağdurun çocuk olması durumu nedeniyle düzenlenmiş olan çocukların cinsel istismar suçunda gerek 765 sayılı kanun gerek 5237 sayılı kanun ve bu kanunun günümüze geldiği ana kadar birçok değişiklik söz konusu olmuştur. Sonuç olarak, çocukların istismar edilmesine karşı kanunumuzda 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörmüştür. Yine cinsel saldırı suçlarında olduğu gibi bu suç tipinde de sarkıntılık durumu için ayrı bir ceza miktarı belirlenmiştir. Çocukların cinsel istismarı suçunda önem arz eden bir diğer husus, 15 yaş kuralıdır. Kanun koyucu 15 yaş kuralını her ne kadar koymuş olsa da, Anayasa Mahkemesinin 15 yaş kuralı hakkında vermiş olduğu kararın sonucu olarak, 13.01.2017 tarihinde değişikliğe gidilecek ve yeni bir düzenleme getirilecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK. md. 104), kanun koyucu 15 yaş kuralını yine gündeme getirmiş, çocukların cinsel istismarı suçundan farkı ise bu eylemlerde mağdurun 15 yaşını tamamlamış olması gerektiğini belirtmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan cezalandırılacak kişi hakkında ise, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Ayrıca bu suç türünde, mağdur ile fail arasında evlenme yasağı bulunması halinde verilecek ceza miktarı, 10 yıl ile 15 yıl arasında olacağı belirtilmiştir.

Cinsel Taciz (TCK. md. 105) suçunda ise, mağdura karşı yapılacak taciz eylemine yönelik hallerden bahsedilmiştir. Taciz kavramından anlaşılması gereken, rahatsız etme, aciz bırakma anlamıdır. Buradaki eylemin ayrıca cinsel amaç taşıması gerekmektedir. Bu eylemi gerçekleştiren kişilere karşı ise, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Bu fiilin çocuklara karşı işlenmesi halinde, faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası hükmolunacaktır.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?