[Makale-Baslik]

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Cezası


Türk Ceza Kanunu’nun 190. Maddesinde yer alan bu suç tipinde, maddi unsuru oluşturan seçimlik hareketi,

  1. Özel yer, donanım veya malzeme sağlamak,
  2. Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak,
  3. Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek, Şeklinde düzenlenmiştir.

Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme Suçu

Bu eylemleri sağlayan kişiler için ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 190. maddenin 2. Fıkrasında yer alan ‘’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma’’ suçu ile 3. Fıkrada yer alan bu suçun belli meslek ve sanatı icra eden kişiler tarafından işlenmesi halinde, daha ağır cezayı gerektiren nitelikte unsurlar sayılmıştır.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?