[Makale-Baslik]

Ölenin Borcundan Dolayı Reddi Miras Davası


Miras hukukunda ölen kişiye ‘’muris’’; ölenin ölümünden sonra bıraktığı malvarlığına ise ‘’tereke’’ denilmektedir. Murisin ölümünden sonra tereke açılarak, murisin malvarlıkları mirasçılara geçecektir. Bu durum murisin borçlu olarak ölümüyle de söz konusu olacaktır. Kısacası murisin mirasçıları, gerek devrolunacak malvarlığından gerekse borçlardan sorumlu olacaktır.

Murisin borçlarının mirasçılarına devrolmasıyla, mirasçılar terekenin borcundan haliyle sorumlu olmak istemeyecektir. Örneğin, murisin ölümünden önce hakkında icra takibi açılmış olsun. Bu icra takibi murisin ölümüyle yasal mirasçılara geçmiş olacak ve bu borçtan mirasçılar sorumlu olacaktır. Bu durumda ise mirasın reddi yani reddi miras davası gündeme gelecektir.

Mirasın reddi davası, mirasçılar tarafından açılabilecek olup bu dava Medeni Kanunumuzca belli bir süreye bağlanmıştır. Kanunumuza göre, Muris tarafından devrolunan malvarlığının reddi için 3 ay içerisinde dava açılması gereklidir. Fakat yasal mirasçıların, murisin mirasçısı olduklarını bilmemeleri halinde ise 3 aylık süre murisin ölüm tarihi ile başlamayacaktır. Yasal mirasçılar, murisin mirasçısı olduğunu daha sonra öğrenmişlerse, bu öğrenim tarihi itibariye 3 aylık süre başlayacaktır. Mirasçılar, sonradan mirasçı olduklarını öğrenmeleri durumunda ise bu hususu ispatlamaları gerekecektir.

Murisin en yakın mirasçılarının tamamı, borçtan dolayı mirası reddetmeleri halinde ise mahkeme tarafından tereke tasfiye edilecek olup, tasfiye sonucunda kalan bir malvarlığı olması durumunda ise bu malvarlığı mahkeme tarafından mirasçılara teslim edilecektir.

Reddi Miras davası sadece yasal mirasçılara tanınan bir dava türü değildir. Bu davayı muris tarafından atanmış mirasçılarda açabilecektir. Atanmış mirasçılar için de dava süresi 3 ay olmakla birlikte, bu süre murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Mirasın reddi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olup bu dava murisin son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacaktır. Örneğin, murisin ölümünden önceki son yerleşim yeri İstanbul ilinin Bahçelievler ilçesi ise mirasın reddi davası Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesinde açılması gerekecektir.

Av. Abdullah FıratKategoriler

Son Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?