[Makale-Baslik]

Özel Belgede Sahtecilik Suçu


Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)- Bir sahte belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Kamu Güvenine Karşı Suçlardan Olan Özel Belgede Sahtecilik Suçu Ve Cezası

Özel belgeler de resmi belgeler gibi kanıt gücü ve hukuken sonuç doğurma yeteneği bulunan belgelerdir. Maddede, özel belgede sahtecilik suçunun tanımını yapmış ve bir de özel belgeye kanıtlama gücü vermiştir. Özel belge ancak taraflar arasında geçerlidir ve taraflardan başkasının belge üzerinde bir yararı bulunmamaktadır. Resmi belgenin ispat gücü, özel belgeye kıyasla çok daha üstündür. Bu nedenle Ceza Kanunu özel belgede sahtecilik suçunu daha hafif ceza ile yaptırıma bağlamıştır.

Suç, sahtecilik suçu olarak ve kamu güvenine karşı suçlar içerisinde düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçundan farklı olarak, bu suçun oluşması için özel belgenin kullanılması zorunludur. Bunun dışında, suçun oluşması için somut bir zararın meydana gelmesi gerekmemektedir.

Suçun konusu özel belge olup, özel belge ise, kamu görevlisinin görevi nedeniyle düzenledikleri dışında kalan, resmi belgeden sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmiş olmayan, ancak; doğrudan hukuken hüküm, sonuç meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya kanıtlanmasına yarayan yazılardır. Kuşkusuz konusu hukuka aykırı olmamalıdır. Özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek eylemlerinden birinin gerçekleştirilmesi ve bu belgenin kullanılması ile suç oluşur.

Özel belgede sahtecilik suçunda gözetilmesi gereken husus, belgeyi bir kamu görevlisinin görevini yaptığı sırada ve göreviyle ilgili olarak düzenlemiş olup olmadığıdır. Bir kamu görevlisi tarafından düzenlenen ancak görev gereği düzenlenmemiş olmayan belgeler özel belge niteliğindedir. Resmi belge olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, esaslı öğelerinden biri eksik olan, şekil noksanı dolayısıyla bu niteliği kazanamayan kambiyo senetleri, işe giriş bildirgesi ve dönem bordrosuna ilişkin belge, satış sözleşmesi, sahte fatura özel belgeden sayılır.

Aldatma yeteneği; belgede sahteciliğin ilk bakışta anlaşılmaması, başkalarını aldatabilecek biçim ve içerikte olmasıdır. Düzenlenen belgedeki taklidin belirsiz sayıdaki kimseleri aldatması gerekir. Aldatma yeteneğinin bulunmadığı kaba taklit veya değiştirme halinde kamu güveni sarsılmayacağından işlenemez sahtecilik suçu vardır. Ancak bunun için sahte belgenin hiç kimseyi aldatamayacak biçimde kötü düzenlenmiş olması gerekir. Bu durum belgeden objektif olarak anlaşılabilmektedir. Burada aranan, aldatma olanağının bulunmamasıdır. Çünkü sahteciliği hemen anlaşılabilen bir belgeyle, veren kişiye duyduğu güven ve bu kişinin hileli davranışı nedeniyle zarara sokulmak olanaklıdır. Burada, belgede sahteciliğin değil, dolandırıcılıktan söz edilir.

Resmi belgede sahtecilik suçunun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma ve Kovuşturma C.Savcılığı tarafından yapılır. Yargılamayı yapmakla görevli olan mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?