[Makale-Baslik]

Kira Sözleşmesinde Kiraya Verenin Sorumlulukları


Kira sözleşmesi hem kiraya verene hem de kiracıya bir takım sorumluluklar yükleyen sözleşme çeşitidir. Örneğin, kiralananın ayıplı olması halinde ortaya çıkan sorunların giderilmesini isteme ,kiracının kiralananı kullanmaya elverişli bir biçimde teslim edilmesini, sözleşme süresi boyunca kiralananı kullanmaya elverişli tutulmasını, vb. hakları vardır. Buna karşılık, kiraya verenin kiralananın sözleşmeye uygun kullanılmasını, ayıp durumunda derhal bildirilmesini, kira bedelinin ödenmesi isteme, sözleşme bitiminde kiralananın geri verilmesini isteme vb. gibi hakları vardır.

Teslim Borcu

Kiraya verenin sorumluluklarının başında teslim borcu gelmektedir. Kiraya veren, kiralananı sözleşmede öngörülen kullanmaya elverişli teslim etmek ve kira sözleşesi devam ettiği sürece bu halde bulundurmakla yükümlüdür.

Kiralanan şeyin kiracıya teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi halinde kiracının zarara uğraması söz konusu olabilecektir. Kira sözleşmesinde taraflar arasında kararlaştırılan tarihte kiralananın teslim edilmemesi halinde kiracı, bu durum nedeniyle ortaya çıkan bir zararı var ise bu zararın giderilmesini kiraya verenden isteme hakkına sahiptir.

Tarafların kira sözleşmesini yapmasından sonra kiraya veren eğer kiralananı kiracıya hiç teslim etmez ise kiracının farklı zararları doğabilecektir. Bunlar, kiracının kira sözleşmesinin yapılması için harcamaları var ise bu harcamaların giderilmesi olabileceği gibi kiralanın teslim edilmemesi nedeniyle kiracının kaçırmış olduğu fırsatlarda olabilecektir. Ayrıca kiracı, kiralananın kendisine teslim edilmemesi nedeniyle kira sözleşmesini feshetme hakkına da sahip olabilecektir.

Kiralananın Ayıplı Olması

Kira sözleşmesi kurulduktan sonra kiraya veren kiralananı kiracıya teslim edecektir. Yapılan teslim işleminde kiralanan şeyin ayıplı olarak teslim edilmemesi gerekmektedir. Eğer kiralanan şey ayıplı ise kiracının bazı hakları mevcut olacaktır.Kiralanan şeyde var olan ayıbın önemli ve önemli olmayan ayıp olarak ayrımı olacağı gibi bu ayıbın teslim anında ya da teslimden sonra gerçekleşmesi durumuna karşı bazı ayrımlar yapılmıştır. Ayıbın önemli veya önemsiz olarak ayrımı ise şu şekilde yapılacaktır. Önemli ayıp, kiralanın kullanım amacını engelleyen, ortadan kaldıran veya kiralanan şeyden yararlanmayı önemli derecede azaltacak niteliklerin var olmasıdır. Önemli olmayan ayıp ise kiralanan şeyin kullanımını fazlaca etkilemeyen hallerde söz konusu olmaktadır.

Kiralanan şeyin teslimi sırasında önemli bir ayıbın söz konusu olması halinde kiracı; ayıbın giderilmesini, kira bedelinde indirim yapılmasını veya oluşan zararın giderilmesini kiraya verenden isteme hakkına sahiptir. Kiracı yine bu hakları kullanmak yerine kira sözleşmesini sona erdirme hakkına da ayrıca sahip olacaktır.

Kiralanan şeyin teslimi sırasında var olan ayıbın önemsiz olması halinde ise kiracı, kiraya verenden; ayıbın giderilmesini, kira ücretinde indirim yapılmasını veya zararın giderilmesi gibi haklardan birini kullanabilecektir.

Kiralana şeyin sonradan ayıplı hale gelmesi durumunda ise bu ayıbın önemli olmayan ayıp olmasında, kiracı, kiraya verenden; ayıpların giderilmesini, kiralanan benzeri ile değiştirilmesini, kira ücretinin ayıpla orantılı şekilde indirim yapılmasını veya zararlarının giderilmesini isteyebilecektir. Ayıbın önemli olması halinde ise kiracının yarıca sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır.

Yan Giderler İle Vergi ve Benzeri Yükümlülükler

Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.

Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış kiraya veren katlanır.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?