[Makale-Baslik]

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası


Türk Ceza Kanun’una bakıldığında, yaralama suçunun işleniş bakımından; kasten, taksirle ve ihmali davranış olarak düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Yine kanunda yaralanan mağdurun konumu, yaralamanın nasıl işlendiği ve yaralamanın vücutta bıraktığı hasara göre nitelikli haller yönünden düzenleme yapılmıştır.

Yaralama suçunun tanımını yapmak gerekir ise başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak davranış diyebiliriz. Kanuna göre yaralama suçunun oluşması için bu üç durumdan birinin varlığı yeterli olacaktır. Ayrıca yaralama suçunun mağdurunun sadece insan olabileceğini; hayvanlara karşı bu suçun işlenilmesinin mümkün olamayacağını belirtiriz.

Yaralama suçunu kasten gerçekleştiren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Sanık hakkında yapılacak yargılama Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacak olup; bu suçu gerçekleştiren kişi (TCK m.89) yargılanmadan önce mağdur ile uzlaşma olanağı bulunmaktadır. Yani kasten yaralama suçu, uzlaşma kurumuna giren suçlardandır.

Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Yaralama Suçu

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilen yaralama, mağdurun yaralama eyleminden sonra kendisine uygulanacak ilk yardım dışında, başka müdahaleye ihtiyaç duyulmadan iyileşmesidir. Yani mağdurun ilk yardım tedavisinden sonra başkaca bir tedaviye ihtiyaç duymayacağı şekilde yaralanma olayıdır.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilen yaralama eylemlerinin şikayete tabi olması önemlidir. Bakıldığında kasten yaralama eylemi şikayete tabi olmayıp istisnası basit tıbbi müdahale ile giderilen yaralanma durumudur. Eğer mağdur bu yaralanma durumunda savcılık makamına veya kolluk birimlerine şikayette bulunmaz ise eylemi gerçekleştiren kişi hakkında soruşturma başlatılmayacaktır.

Bakıldığında kasten yaralama eylemi şikayete tabi olmayıp istisnası basit tıbbi müdahale ile giderilen yaralanma durumudur. Eğer mağdur bu yaralanma durumunda savcılık makamına veya kolluk birimlerine şikayette bulunmaz ise eylemi gerçekleştiren kişi hakkında soruşturma başlatılmayacaktır. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilen yaralama suçunun mağduru kadın olması durumunda, eylemi gerçekleştiren kişiye en az 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası veya adli para cezası verilecektir.

Nitelikli Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun;

  1. Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
  2. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  3. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  4. Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  5. Silahla,
  6. Canavarca hisle,

işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, canavarca hisle işlenmesi durumunda ise bir kat arttırılacaktır.

Kanuna bakıldığında kasten yaralama suçunun mağdurların konumuna göre düzenleme yapıldığı görülmektedir. Kanunda belirtilen bu kişilere karşı suçun işlenmesi durumunda, eylemi gerçekleştiren kişiye 1 ile 3 yıldan daha fazla hapis cezası verileceği belirtilmiştir.

Kanun kasten yaralama eylemine maruz kalan mağdurun, yaralama eyleminden sonra vücudunda bıraktığı hasarlara göre de düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme ‘’Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama’’ adı altında 87’nci madde de düzenlenmiştir. Kanunda belirtilen bu durumlarda, yaralama eylemini gerçekleştiren kişiye bazı durumlarda 1 ile 3 yıldan daha fazla ceza verileceği belirtilmiştir.

Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçuna örnek vermek verecek olursak, mağdurun yaralama eylemi sonucunda, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflama gibi bir rahatsızlığa uğradığını düşünelim. İşte bu durumda eylemi gerçekleştiren kişi hakkında en az 3 yıl hapis cezası verilecektir. Yine yaralama suçunun sonucunda, mağdurun yüzünde sabit iz kalması halinde, eylemi gerçekleştiren kişiye en az 5 yıl hapis cezası verilecektir.

Nitelikli Kasten Yaralama Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, eylemi gerçekleştiren kişi hakkında cezadan indirim yapılması öngörülmüştür. Kanun’da belirtildiği şekilde, kasten yaralamanın failin yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüğü veya sorumluluğu yerine getirmesi veya dikkat ve özen yükümlülüğünden kaçınması sonucu olması halinde, verilecek ceza hakimin takdirine bağlı olarak üçte ikisine kadar indirilecektir.

Taksirle Yaralama Suçu Ve Cezası

Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. Bu şekilde yaralama suçuna neden olan kişi, eylemini bilmeden veya istemeden gerçekleştirmiş olmalıdır. Taksirle yaralama suçu, maddi unsuru bakımından kasten yaralama suçuna benzemektedir. Yapılan eylem sonucunda mağdurun, vücuduna acı veren veya sağlığın ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan durumlarından birinin söz konusu olması gerekmektedir. TCK’nın 89. maddesinde düzenlenen taksirle yaralama suçunun, yaralama eyleminin sonucunda mağdurun sağlık durumu ile ilgili olarak nitelikli haller şeklinde düzenlemede söz konusudur. Örneğin, mağdurun taksirle yaralama eylemine maruz kalması sonucunda vücudunda kemik kırılmış ise sanığa verilecek ceza yarı oranından arttırılacaktır.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?