[Makale-Baslik]

Bakırköy İncirli Avukat


Bakırköy İncirli Avukat Abdullah Fırat, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini İstanbul Bakırköy'de adliye karşısında çok merkezi lokasyondaki bürosunda sunmaktadır. Fırat Hukuk Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren Bakırköy adliyesi avukatları , bireysel veya şirketinizin iştigal konusu tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi adına şirketinizin mercek altına almak için gerekli hukuki denetimler ve incelemelerin yapılması, belgeler ve şirket işleyiş sürecinin incelenmesi şeklinde ilerleyen profesyonel süreçleri işletmektedir.

Başlıca Danışmanlık Hizmeti Alabileceğiniz Alanlar

 1. Sözlü ve yazılı olarak sorularınızı cevaplamak ve işlerinize hukuki danışmanlık
 2. Müşterileriniz ile yapacağınız sözleşmeleri incelemek ve yasal şartlara uyarlamak
 3. Çalıştığınız firma ve kişilerle sözleşmelerinizi hazırlamak
 4. Tüm çalışanlarınız için hizmet sözleşmeleri İhtarnameleri ve cevaplarınızı düzenlemek
 5. Şirket ana sözleşmeleri, genel kurul işlemleri, hisse devri işlemleri, kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri, ortaklarının haklarının korunması
 6. Şirketlerin sahtecilik ve/veya dolandırıcılık iddialarına karşı korunması

Başlıca Şirketlere Sunduğumuz Hizmet Alanları

 1. Sözlü veya yazılı olarak hukuki danışmanlık hizmeti
 2. Şirketlerin yapacağı sözleşmeleri incelemek ve yasal şartlara uyarlamak
 3. Şirket çalışanları için hizmet sözleşmeleri, ihtarname ve cevaplarını düzenlemek
 4. Şirketlerin maruz kaldığı eylemlere karşı ceza yargılamalarını yürütmek
 5. Şirketlerin alacaklarının dava veya icra yoluyla takip etmek

şeklinde sıralayabiliriz. Şirketler açısından hukuki danışmanlık hizmeti önem arz etmektedir. Örneğin, şirketlere karşı açılacak davaların, dava öncesinde hukuki sürecin yönetilmesi veya uzlaşma kapsamında sona erdirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle var olan davaların başlamasından önce hukuki danışmanlık hizmeti adı altında yardım almak şirketlerin geleceği içim önem arz etmektedir.

Başlıca Bireysel Olarak Sunduğumuz Hizmet Alanları

 1. Ceza yargılamalarının soruşturma evresi başta olmak üzere yargılama sürecinin takibi
 2. İş sözleşmesinden kaynaklanan işçi alacakları davaları, işe iade davaları ve iş kazası davaları başta olmak üzere iş hukuku davalarının takibi
 3. Aile hukukundan kaynaklanan boşanma davaları, velayet davaları, nafakada davaları ve mal rejimi davalarının takibi
 4. Tüketici hukukundan kaynaklanan davaların takibi
 5. Otomotiv hukuku kapsamında ayıplı araçlar hakkında açılacak davaların takibi
 6. Bilişim suçlarından meydana gelen cezai ve hukuki davaların takibi
 7. Miras hukuku açısından malvarlığını intikali/paylaşımı vs. ilişkin çeşitli davaların takibi

başlıca tarafımızca verilen hizmet alanlarıdır.

Av. Abdullah FıratKategoriler

Son Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?