[Makale-Baslik]

Aile Hukukunda Anlaşmalı Boşanma Davası


Medeni Kanunumuzda eşlerin boşanma nedeniyle açacakları davaların türleri ve şartları belirtilmektedir. Bu nedenle Kanunumuz boşanma nedenlerinde ayırıma gitmiştir. Bunlar genel boşanma nedeni ile özel boşanma nedenleridir.

Genel Boşanma Nedeni

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması olarak adlandırılmaktadır.

Özel Boşanma Nedenleri

  1. Zina Nedeni İle Boşanma Davası
  2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeni İle Boşanma Davası
  3. Suç İşlenmesi ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma Davası
  4. Terk Nedeni İle Boşanma Davası
  5. Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası

Eşlerin açabilecekleri boşanma nedenleri yukarıda gösterilmekle birlikte anlaşmalı olarak bilinen boşanma davası veya eşlerin anlaşmadan yani çekişmeli olarak adlandırılan boşanma davasını açabilme hakları bulunmaktadır.

Uygulamada çekişmeli boşanma davasının kısa bir sürede bitmemesi, eşlerin haklarını ispatlamak için tanık ve diğer delillere başvurması ve diğer hususlar nazara alındığında anlaşmalı boşanma davası birçok nedenle daha sık başvurulan boşanma davası türüdür.

Anlaşmalı boşanma davası tarafların birlikte Aile Mahkemesine başvurdukları bir dava türüdür. Fakat her boşanmak isteyen eş anlaşmalı şekilde boşanamaz. Kanunumuz, anlaşmalı boşanma davasının eşlerin açabilmesi için bir takım şartlar belirlemektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için en önemli şart, Eşlerin evlilik tarihi itibariyle en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekmekte olduğudur. Yani evlendikten 3 ay sonra eşler anlaşmalı boşanma davası için dava açamayacak, fakat çekişmeli boşanma davası açabileceklerdir.

Anlaşmalı boşanma davası için eşler birlikte Aile Mahkemesine başvurmaları gerekmektedir. Eşlerin anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte kendi aralarında hazırlayacakları bir boşanma protokolüyle mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Tarafların protokol kapsamında hazırlayacakları müşterek çocuklarının velayeti, edinilmiş olan malların durumu, tazminat talepleri ve birçok husus bu protokolde belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası açacak olan eşlerin bir avukata başvurmaları gelecekleri için daha sağlıklı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası yukarıda saymış oluğumuz boşanma davası nedenleri içerisinde genel boşanma davası içerisinde yer almaktadır. Yani eşler, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmalarını talep etmektedirler. Diğer boşanma nedenlerine dayanarak, anlaşmalı boşanma davası açmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle boşanma davasının özel nedenleri için dava açmak isteyen eş veya eşlerin çekişmeli olarak boşanma davası açmaları gerekmektedir.

Eşlerin çekişmeli olarak Aile Mahkemelerinde açmış oldukları boşanma davasında, davalı olan eşin, davacı olan eşin davasını kabul etmesiyle, çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüşecektir. Bunun sonucu olarak taraflar anlaşmalı boşanma davası açmasa da açmış oldukları boşanma davasının daha sonrasında anlaşmalı boşanma davasına çevirmeleri mümkündür. Fakat açılan çekişmeli boşanma davasının nedeni olarak, evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebine dayanmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin Aile Mahkemesine başvurmaları üzerine duruşma günleri kendilerine ilerleyen tarihte tebligat yoluyla bildirilmektedir. Duruşma tarihinde her iki eşinde mahkemeye gitmesi zorunludur. Mahkeme tarafından eşler dinlenilecek olup, tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirilmesi gerekmektedir.

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?