[Makale-Baslik]

Türk Ceza Hukukunda Şikayete Bağlı Suçlar


Madde 73- (1)- Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(2)- Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

(3)- Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

(4)- Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

(5)- İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme,diğerlerini de kapsar.

(6)- Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

(7)- Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Türk Ceza Hukukunda Şikayete Bağlı Suçlar Listesi

 1. Kasten Basit Yaralama (TCK 86/1,86/2)
 2. Taksirle yaralama ( TCK 89/1 )
 3. Reşit olmayanla cinsel ilişki ( TCK104/1)
 4. Cinsel taciz ( TCK 105)
 5. Mal varlığı itibariyle tehdit ( TCK106/1, 2.cümle)
 6. Sair kötülük tehdidi ( TCK106/1,2.cümle)
 7. Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK116)
 8. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (TCK 117)
 9. Kişilerin Huzur ve Sükununu bozma (TCK 123/1)
 10. Hakaret ( TCK 125/1, Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret hariç )
 11. Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK132)
 12. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ( TCK 133)
 13. Özel hayatın gizliliğini ihlal ( TCK134)
 14. Kullanma hırsızlığı ( TCK 146)
 15. Mala zarar verme ( TCK 151, hırsızlık amaçlıysa şikayet aranmaz)
 16. Hakkı olmayan yere tecavüz( TCK 154)
 17. Güveni kötüye kullanma ( TCK 155/1)
 18. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf ( TCK 160 )
 19. Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Karşılıksız yararlanma suçları kural olarak şikayete tabi değildir. Ancak ayrılık kararı verilmiş eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta yaşayan amca, hala, teyze, yeğen veya 2.derece kan hısımının zararına işlenmesi halinde şikayete tabi hale gelir.(TCK167/2)
 20. Açığa imzanın kötüye kullanılması(TCK 209)
 21. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK 233/1)
 22. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması(TCK 234/3)
 23. Ticari sır, bankacılık sırrı,müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK 239, 4.fıkra hariç)

Av. Abdullah FıratSon Makaleler

Son Videolar

BİR SORUNUZ MU VAR?