Şirket Vekaletname Örneği


Şirketler adına düzenlenecek Vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesi ile Nüfus Cüzdanı, Sürücü Ehliyeti ya da Pasaport ibrazı gerekmektedir.Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Hukuk Büromuza Ait Genel Vekalet Bilgileri

Adres: Kartaltepe Mahallesi Alpay İzer Sokak No:14 Betül Apartmanı Daire:4 Bakırköy/İstanbul

Vergi Dairesi: Bakırköy Vergi Dairesi Vergi No: Av. Abdullah FIRAT 39589792136

BİR SORUNUZ MU VAR?